0333743101
Tạo tài khoản

50 hộp/thùng

850.000đ
850000
Yêu thích

50 hộp/thùng

850.000đ
850000
Yêu thích

50 hộp/thùng

850.000đ
850000
Yêu thích

50 hộp/thùng

850.000đ
850000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích

10 cái/bịch - 10 bịch/thùng

39.000đ
39000
Yêu thích
Xem thêm

80 miếng/hộp

17.000đ
17000
Yêu thích

100 tờ/bịch

12.000đ
12000
Yêu thích

100 tờ/bịch

11.000đ
11000
Yêu thích

150 miếng/bịch

32.000đ
32000
Yêu thích

80 miếng/bịch

25.000đ
25000
Yêu thích

80 Miếng/Hộp

26.000đ
26000
Yêu thích

1kg/Gói

156.000đ
156000
Yêu thích

500gr/Gói

75.000đ
75000
Yêu thích

100gr/Gói

16.000đ
16000
Yêu thích
Đặt tối đa 40 sản phẩm

50gr/Gói

9.000đ
9000
Yêu thích
Đặt tối đa 40 sản phẩm
Xem thêm

15ml/ chai

20.000đ
20000
Yêu thích

5 Hộp/Lốc

17.000đ
17000
Yêu thích

10 Miếng/Hộp

76.000đ
76000
Yêu thích

10 Miếng/Hộp

16.000đ
16000
Yêu thích

50 Cái/Hộp

15.000đ
15000
Yêu thích

5 Cái/Hộp - 10 Hộp/Lốc

14.000đ
14000
Yêu thích

50 Cuộn/Hộp

54.000đ
54000
Yêu thích

50 Cuộn/Hộp

33.000đ
33000
Yêu thích

Gói

6.000đ
6000
Yêu thích
Đặt tối đa 200 sản phẩm

Gói

3.500đ
3500
Yêu thích
Đặt tối đa 200 sản phẩm
Xem thêm

100 gói/hủ

125.000đ
125000
Yêu thích

1kg/gói

135.000đ
135000
Yêu thích

1kg/gói

128.000đ
128000
Yêu thích

200g/hủ

34.000đ
34000
Yêu thích

200g/hủ

39.000đ
39000
Yêu thích

55g/chai/10 chai/lốc

97.000đ
97000
Yêu thích

10 chai/lốc

77.000đ
77000
Yêu thích

10 chai/lốc

77.000đ
77000
Yêu thích

50g/hủ - 10 hủ/lốc

70.000đ
70000
Yêu thích

10 con/túi

64.000đ
64000
Yêu thích
Xem thêm

1g/gói-1 gói/hộp

17.000đ
17000
Yêu thích

6 Miếng/Hộp

18.000đ
18000
Yêu thích

12 Cây/Vỉ

68.000đ
68000
Yêu thích

6 Cây/Vỉ

138.000đ
138000
Yêu thích

10 Gói/Lốc

15.000đ
15000
Yêu thích

1 Bình/Hộp + 2 Gói Muối Rửa

39.000đ
39000
Yêu thích

125 Tờ/Bịch

24.000đ
24000
Yêu thích
Đặt tối đa 10 sản phẩm

80 Tờ/Bịch

12.000đ
12000
Yêu thích
Đặt tối đa 10 sản phẩm

12 Cây/Hộp

256.000đ
256000
Yêu thích

5 Cái/Túi - 2 Túi/Hộp

32.000đ
32000
Yêu thích
Xem thêm

100 que/hộp

22.000đ
22000
Yêu thích

5 Cái/Vỉ

28.000đ
28000
Yêu thích

Cái

29.000đ
29000
Yêu thích

10 Cây/Lốc

79.000đ
79000
Yêu thích

10 Vỉ/Bịch

72.000đ
72000
Yêu thích

Hộp

132.000đ
132000
Yêu thích
Đặt tối đa 2 sản phẩm

Hộp

125.000đ
125000
Yêu thích
Đặt tối đa 2 sản phẩm
Xem thêm

30ml/lọ-10 lọ/hộp

75.000đ
75000
Yêu thích

Cái

650.000đ
650000
Yêu thích

Cái

985.000đ
985000
Yêu thích

Cái

730.000đ
730000
Yêu thích

25 Cái/Hộp

142.000đ
142000
Yêu thích

Máy đo đường huyết - Hộp đựng máy - Bút chích máu - 10 kim chích máu + 25 que thử đường huyết

450.000đ
450000
Yêu thích

100 Cái/Hộp

18.000đ
18000
Yêu thích

Cái

720.000đ
720000
Yêu thích
Sản phẩm tạm hết hàng
Xem thêm
0333743101