0333743101
Tạo tài khoản

Băng Cuộn Y Tế Đông Pha Nhỏ

Thương hiệu:
33000

50 Cuộn/Hộp

Yêu thích
Thông tin chung
Đối Tượng Sử Dụng
Liều lượng cách dùng
Chống chỉ định
Sản phẩm tương tự

Gói

3.500đ
3500
Yêu thích
Đặt tối đa 200 sản phẩm

Gói

6.000đ
6000
Yêu thích
Đặt tối đa 200 sản phẩm

50 Cuộn/Hộp

54.000đ
54000
Yêu thích

5 Cái/Hộp - 10 Hộp/Lốc

14.000đ
14000
Yêu thích

50 Cái/Hộp

15.000đ
15000
Yêu thích

5 Cái/Hộp - 100 Hộp/Lốc

125.000đ
125000
Yêu thích
Sản phẩm tạm hết hàng
0333743101